Tävla med din hund!


Inom draghundsporten tävlar vi i tre olika stilar:


Nordisk stil där föraren åker skidor med sin hund/sina hundar.


Slädhundstil där flera hundar drar en släde och föraren står på släden.


Barmarksstil: springa, cykla, köra sparkcykel (kickbike) eller vagn med sina hundar.

Inför tävling


Funderar du på att starta i en tävling med din hund?


Kul! Här kommer lite punkter att checka av innan. Punkterna gäller såväl tävlingar på snö som på barmark.


Grönt kort krävs

 

För att få starta i tävlingsklass i en officiell draghundstävling måste du ha tagit ett Grönt kort. Du kan ta Grönt kort genom att delta i en gemensam kurs eller studera på egen hand. På Draghundsportförbundets hemsida finns mer information om Grönt kort.

  

Skapa din medlemssida hos Draghundsportförbundet, SDSF

För att kunna logga in och anmäla dig till en tävling i SDSFs tävlingskalender måste du ha skapat en medlemssida och fått ett FID-nummer. Du skapar din medlemsida på SDSFs webbplats under fliken "Aktiva".


Tävlingslicens krävs 

Licensen är inte bara en förutsättning för att du ska kunna anmäla dig i officiell tävlingsklass, utan gäller även som försäkring vid träning, tävling och arrangemang. Därför behöver du inte vänta till dagarna före du ska anmäla dig till din första tävling med att lösa licens. Licensåret är mellan 1/7 - 30/6. Här ser du kostnaden och mer information om att lösa tävlingslicens.

 

Kontakta klubbens kassör och meddela att du vill ansöka om licens. Gör samtidigt en betalning för din licens till klubben. För licensåret 2023/2024 är kostnaden 250 kr. Klubben ansöker sedan hos Draghundsportförbundet, SDSF, om licens för dig. Du ska ha skapat en medlemssida, vara medlem i klubben, ha betalat din medlemsavgift och kostnaden för licensen innan din ansökan behandlas. Om du är registrerad som medlem i annan klubb på din medlemssida måste du kontakta förbundet och be dem ändra klubbtillhörighet till Östersund Draghund.

 

Undantag från krav på licens


Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade.


Tävlar man enbart i motionsklass, så behöver man ingen licens.


Undantagna från licenskravet är även medlemmar i Svenska Brukshundklubbens medlemsföreningar som är medlemmar i SDSF och som tävlar enbart på SBK-arrangemang.


Driver Identification nummer, DID-nummer

 

Vill du tävla på högre nivå, internationella mästerskap eller få poäng på Europa/världscup, behöver du även skaffa ett DID-nummer via SDSF i god tid före säsongstart. Läs mer om det på (https://draghundsport.se/sv/79).

  

Tävlingar

I Tävlingskalendern kan du kolla vilka tävlingar som hålls.

 

Klubben sponsrar din startavgift!

 

Klubben vill stimulera sina medlemmarna att tävlinga. Som medlem i Östersund Draghund kan få bidrag till din startavgift.

 

Vid en genomförd start i tävlingsklass, kommer klubben att sponsra din startavgift med upp till 250 kr per start. Detta gäller för högst tre starter per verksamhetsår (1/5 – 30/4) och medlem.

 

Detta behövs för att få tävlingsbidrag:

- Genomförd start (ej genomförd start sponsras ej)

- Skriva en räkning Blankett finns här

- Bifoga kvitton från dina startavgifter

- Skicka sedan in räkningen och kvitton till klubbens kassör.

- Du måste skicka in din räkning under verksamhetsåret, dvs senast 30/4.

  

Bidrag för ungdomar upp till och med 25 år i SM

För ungdomar upp till och med 25 år har klubben möjlighet att söka ett bidrag på 1 000 kr/start och ungdom för varje genomförd start vid SM-tävlingar. Bidraget gäller alla grenar, dvs nordisk stil, släde och barmark och betalas ut till förälder/motsvarande för att täcka kostnader för startavgift, resa och logi.

 

Kontakta klubbens kassör efter genomförd start för att ansöka om bidraget.