Träning med hund


Du kan och bör träna med din hund året runt.


Spring, cykla med din hund och aktivera den på annat sätt under barmarksäsongen. Det kan du göra i stort sett överallt.


Vintertid är det tillåtet att köra hund i vissa preparerade spår, men du måste visa hänsyn.

Träning med hund i preparerade skidspår


Att tänka på


 • Rasta hunden innan träning, då är det mindre risk att du behöver städa upp efter den i spåret.
 • Skidåkare har alltid företräde i spåren. Vid en omkörning bör du i förväg uppmärksamma den du ska köra om. 
 • Kom ihåg att hundarna alltid ska vara kopplade i spåren.
 • Körning med hund ska göras i den del som är avsedd för skateåkning, inte i klassiska spår.
 • När du kör med din hund företräder du draghundssporten, var därför ett gott föredöme i spåren. 

 

Hund- och pulkaspår i Östersunds kommun

 

Texten nedan är  från kommunens hemsida, uppdaterad 2022-07-12.


Du åka med hund och/eller pulka i följande skidspår:

 • Rannåsens skidspår
 • Torråsens skidspår
 • Odensala och anslutningsspåren från nedre Odensala upp via Småbodarna och Per Isakssonsvallen till Spikbodarnas skidområde
 • Spikbodarnas samtliga tre skidspår (rött, gult samt svart skidspår) och Spikbodarnas elljusspår
 • Elljusspåret i Brunflo
 • Elljusspåret i Lit
 • Elljusspåret i Lugnvik
 • Elljusspåret på Östberget

I övriga kommunala skidspår är det ej tillåtet att åka med hund och/eller pulka. När det gäller åkning med hund i Torråsenspåret får skidåkaren starta från parkeringen vid snöupplaget i Lövlunda.

Åkning med hund och/eller pulka är endast tillåtet på den yta av spåret som är avsedd för skateåkning.

Hundägaren ska alltid ha sin hund kopplad och under strikt uppsikt och ska också ta upp efter sin hund. Stor hänsyn ska visas till andra som vistas i skidspåren.


Fursteli skidspår i Marieby


FursteliGård har skapat och sköter spåren ideellt. Ge gärna ett frivilligt bidrag viaswish 123 616 19 13 till Fursteli gård för deras generösa spårpreparering.

 

Parkering: Brunkullaparkeringen eller Stensängens parkering.